Jak žádat

K žádosti prosím doložte nejnovější kopii

propouštěcí zprávy “ stačí 1 a poslední strana“

( u dětí po léčbě poslední lékařský záznam)
 stahněte si prosíme i souhlasy a přiložte k žádosti a zašlete na adresu

NFŠO Husova 1037, Přeštice, 33401 

nebo skenem ( ne fotografii ) na email [email protected]

Souhlasy se zpracováním osobních dat
ke stažení zde : 

Žádost o hmotnou pomoc

ke stažení zde :