KONTROLNÍ ZPRÁVA VS 2017/2018

Rok se s rokem sešel a my jsme stejně jako loni předkládali ke kontrole přehled veřejné sbírky.
Naše činnost není jen o posílání balíčků a chystání akcí.
Za tím vším stojí spousta administrativy, účetnictví a kontrol.
Jsme nesmírně rádi a je pro nás vlastně takovou pochvalou, že i ta letošní kontrola
Krajského úřadu v Plzni, dopadla na jedničku.
Děkujeme Vám všem kdo s námi jste ♥️ Vaše onkotety.

nor

nor