Formulář pro odeslání potvrzení o výši daru

Pokud byste chtěli darovanou částku odepsat z daní, vyplňte prosím níže uvedený formulář a my Vám zašleme potvrzení o daru.


U právnických osob

je možné uplatnit zvýhodnění : od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
U fyzických osob

je možné uplatnit zvýhodnění :
od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,- Kč.
V úhrnu lze odečíst maximálně 15% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)