Kontrolní zpráva VS 2018/2019

Letos oslavíme 5 let od založení nadace, i letos jsme předkládali ke kontrole přehled veřejné sbírky, a stejně jako předešlé roky, jsme s radostí „Pochváleni“ za to co se nám společně daří konat <3 🙂

děkujeme Vaše onkotety